facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Конкурс на залучення зовнішніх незалежних експертів з організаційного розвитку

Дата публікації: 21.08.2020

Громадська спілка «Мережа правового розвитку» (далі – МПР) оголошує відкритий конкурсний відбір на залучення зовнішніх незалежних експертів з організаційного розвитку для участі в підготовці та проведенні Моніторингу членських організацій МПР, спрямованого на оцінювання рівня дотримання Стандартів МПР та сприяння їх організаційному розвитку (далі – Моніторинг).

Увага! У зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та необхідністю дотримання відповідних заходів безпеки, у 2020 році Моніторинг здійснюватиметься в дистанційному режимі. 

Оцінка рівня дотримання Стандартів МПР проводитиметься зовнішніми незалежними експертами з організаційного розвитку щодо громадських організацій-членів Мережі (повний перелік: https://ldn.org.ua/contacts/) та здійснюватиметься: 

 • протягом жовтня – грудня 2020 року — шляхом участі в основних етапах проведення Моніторингу згідно затвердженого Плану заходів;
 • протягом січня — березня 2021 року — шляхом експертного супроводу організацій в частині розроблення та реалізації їх планів організаційного розвитку на 2021 рік.
 1. Загальні відомості 

Громадська спілка «Мережа правового розвитку» – це об’єднання          23 організацій громадянського суспільства з 15 регіонів України, які розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової допомоги. Організації, які входять до спілки, надають як первинну правову допомогу (правова інформація, консультування), так і, в окремих випадках, – вторинну правову допомогу (підготовка документів процесуального характеру, представництво інтересів громадян в судах, тощо). Отримувачами правової допомоги від Мережі правового розвитку є, переважно, вразливі верстви населення. Спектр правової проблематики, з якою працюють юристи Мережі включає, але не обмежується: земельні, трудові та сімейні справи. Детальніше про діяльність Громадської спілки “Мережа правового розвитку” можна ознайомитись за посиланням: https://ldn.org.ua/about-us/

Для оцінки рівня організаційної спроможності організацій, що є членами МПР, починаючи з 2016 року, щорічно здійснюється моніторинг актуального стану організаційного потенціалу організацій-членів Мережі та відповідності їх діяльності Стандартам МПР за спеціально визначеними критеріями. Починаючи з 2018 року, за Методологією проведення моніторингового циклу МПР, до складу моніторингових груп залучаються зовнішні незалежні експерти з організаційного розвитку, що, в свою чергу, дозволяє об’єктивно оцінити рівень організаційного потенціалу кожної членської організації та уникнути корупційних ризиків в роботі моніторингових груп.

        2. Мета конкурсного відбору

Метою проведення конкурсного відбору є залучення на конкурсній основі до складу моніторингових груп зовнішніх незалежних експертів з організаційного розвитку, що  дозволить забезпечити незалежність оцінки та уникнення конфлікту інтересів під час проведення моніторингового циклу. 

Загальна мета моніторингу полягає в проведенні незалежної оцінки актуального рівня організаційного потенціалу організацій-членів Мережі правового розвитку та відповідності їх діяльності Стандартам МПР.

Моніторинг здійснюватиметься з використанням спеціально розробленого Інструменту оцінювання організаційного потенціалу. Інструмент дозволяє перевірити вісім основних сфер організаційного розвитку та сферу дотримання організацією Стандартів МПР. Кожна сфера має набір індикаторів з балами на основі чітко визначених цільових показників (критеріїв). Для забезпечення перевірки достовірності організація має надати необхідні підтвердження за кожним індикатором. В кінцевому результаті використання інструменту надає “зріз” сильних сторін організаційного розвитку кожної організації, і таких сторін, що потребують додаткової уваги. Це сприяє визначенню подальших кроків розвитку кожної організації та формування плану організаційного розвитку на наступний рік. 

Сфери організаційного розвитку та дотримання Стандартів МПР включають в себе, зокрема: 

І. Стратегічний менеджмент [4 індикатори]
ІІ. Людські ресурси [8 індикаторів]
III. Ефективний менеджмент [4 індикатори]
IV. Комунікація та партнерство  [7 індикаторів]
V. Професійність [11 індикаторів]
VI. Фінансова спроможність [10 індикаторів]
VII. Впізнаваність та впливовість [5 індикаторів] 
VIII. Експертно-правова підтримка громад [4 індикатори]
IХ. Дотримання Стандартів МПР [14 індикаторів] 

Найбільш прийнятна пропозиція передбачає залучення зовнішніх незалежних експертів з практичним досвідом роботи і спеціальними знаннями у більшості з вищезгаданих сфер. 

    3. Специфікація завдання полягає в наступному:

 • участь в проведенні моніторингу діяльності 8-10 членських організацій Мережі правового розвитку, що спрямований на оцінку рівня дотримання ними Стандартів МПР та сприяння їх організаційному розвитку, в складі сформованих моніторингових груп;
 • участь в орієнтаційній дистанційній зустрічі з учасниками моніторингових груп з питань організації процесу проведення моніторингу в режимі онлайн, основних етапів та строків його проведення згідно затвердженого Плану заходів;
 • участь в опрацюванні моніторинговими групами результатів самооцінки діяльності організацій-членів МПР (з використанням Інструменту оцінювання організаційного потенціалу);
 • участь в проведенні дистанційних зустрічей (інтерв’ю) в рамках моніторингу з представниками організацій Мережі та їх основними стейкхолдерами;
 • участь у підготовці звітів про оцінювання організаційного потенціалу членських організацій Мережі за результатами Моніторингу (за встановленою формою, Приклад звіту) з обов’язковим розробленням рекомендацій для кожної організації; 
 • обов’язкова участь в підготовці загального звіту за результатами Моніторингу діяльності членських організацій МПР у 2020 році;
 • проведення консультацій з 8-10 організаціями щодо підготовки організаціями планів організаційного розвитку на 2021 рік у дистанційному форматі (не менше 2-3 годин консультацій на кожну організацію);
 • подальший експертний супровід реалізації планів організаційного розвитку організацій на 2021 рік (протягом січня-березня 2021 року);
 • робоча мова: українська; 
 • строки виконання робіт: жовтень 2020 року – березень 2021 року (точні строки будуть узгоджені з відібраними експертами).

    4. Критерії відповідності

Для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, заявник повинен відповідати наступним вимогам:

 • досвід роботи з громадськими організаціями та володіти знаннями щодо специфіки  їх роботи (не менше 3 років);
 • вища освіта;
 • доступність до контактування з жовтня 2020 року по березень 2021 року;
 • аналітичні здібності; 
 • досвід роботи з формування звітності та роботи з документацією;
 • розвинені навички в спілкуванні, сумлінне ставлення до роботи та відповідальність;
 • наявність реєстрації як фізична особа-підприємець (третя група) або готовність до реєстрації перед укладанням договору;
 • залучення у якості експерта з організаційного розвитку іншими громадськими організаціями або Громадською спілкою “Мережа правового розвитку” у попередні роки є перевагою.

  5. Подання пропозицій

Для того, щоб бути розглянутими для можливої співпраці, зацікавлені особи мають надіслати на адресу office@ldn.org.ua:

 • резюме із детальним описом кваліфікацій та попереднього досвіду роботи, що стосується завдання, наведеного вище (обсяг резюме – до 3 сторінок) з посиланнями на приклади попереднього досвіду (звіти, відгуки, публікації тощо);
 • мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості до участі в конкурсі;
 • фінансову (комерційну) пропозицію вартості своїх послуг із розрахунку вартості безпосередньої участі в проведенні моніторингу  8 – 10 організацій.

   Строки подання та розгляду конкурсних заявок:

Кінцевий строк подання  конкурсних заявок — до 18.00, 4 вересня 2020 року.

Оголошення рішення лише переможцям конкурсу — до 18 вересня 2020 року

Контактна інформація:

Зацікавлені особи запрошуються надсилати конкурсні заявки у сканованому вигляді (формат pdf) до 18.00 4 вересня 2020 року на електронну адресу: office@ldn.org.ua. У темі повідомлення просимо вказати: «Конкурс експертів з організаційного розвитку».

Документи обов’язково повинні бути подані українською мовою.

Контактна особа: Олена Сінчук, менеджерка з організаційного розвитку, orgmanager@ldn.org.ua +380679693688.

Додаткова інформація:

 • надання пропозиції не означає, що заявники будуть відібрані до фінального списку учасників конкурсу;
 • результати конкурсного відбору повідомляються тільки відібраним експертам;
 • ГС «Мережа правового розвитку» зберігає за собою право змінювати або скасовувати зазначені вище вимоги у будь-який час без виникнення будь-якої відповідальності перед будь-яким зацікавленим суб’єктом та/або без будь-якого зобов’язання інформувати будь-якого зацікавленого суб’єкта про підстави цих дій; 
 • ГС «Мережа правового розвитку» не відшкодовує будь-які витрати, що пов’язані з поданням пропозицій.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×