Про Мережу

Організаційна діаграма

Загальні збори

Складаються із представників організацій-членів спілки, кожен член має один голос, вирішують усі стратегічні питання діяльності, призначають персональний склад Правління та Наглядової ради

Наглядова рада

Підзвітна Загальним зборам, здійснює контроль за діяльністю Правління та Виконавчого директора, вносить рекомендації щодо оптимізації їх роботи, публічно пропагує діяльність спілки

Правління

Підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, здійснює поточне керівництво спілкою між Загальними зборами та її офіційне представництво, призначає Виконавчого директора

Виконавчий директор

Підзвітний Загальним зборам, Наглядовій раді та Правлінню, забезпечує виконання рішень керівних органів, здійснює координацію та оперативне управління діяльністю спілки

Наглядова рада

Роман Мартиновський

  • Член Наглядової ради

Олександр Павліченко

  • Член Наглядової ради

Правління
Регіональні координатори

Ольга Настіна

  • Координатор Центрального регіону

Роман Лихачов

  • Координатор Східного регіону

Наталія Кулікова

  • Координаторка Північного регіону

Елла Петренко

  • Координаторка Південного регіону

Вікторія Ільчишена

  • Координаторка Західного регіону

Виконавча дирекцiя

Ольга Саух

  • Фінансовий менеджер-бухгалтер

Людмила Савченко

  • Менеджер з організаційного розвитку

Дамір Лук’яненко

  • Системний адміністратор

×

Повідомити про помилку

×