facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Компенсація за працевлаштування ВПО: як отримати та що змінилося у програмі відшкодувань

Дата публікації: 09.08.2023

Програму, яка стимулює підприємців брати на роботу переселенців, український уряд запровадив у квітні 2022 року. Вона має на меті пришвидшити адаптацію людей, які вимушені переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості населення. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію. Для роботодавців, які досі не скористалися цією програмою, адвокатка ГО «Трикутник» Наталія Кравченко підготувала докладні роз’яснення про те, що це за програма і  як вона працює.

Наталія Кравченко, адвокатка ГО «Трикутник».

Як повідомляє уряд, у 2022 році Програмою компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

З початку цього року компенсацію від держави за працевлаштування переселенців отримали понад 3,5 тисячі підприємців, які надали роботу майже 7 тисячам українців, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів. Загалом їм вже перераховано 78 млн грн.

Зокрема як повідомляє Івано-Франківський обласний центр зайнятості, продовжується розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Наразі вже 396 роботодавців Івано-Франківщини отримали позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування 663 внутрішньо переміщених осіб. З них 96 роботодавців подали заявку на компенсацію за працевлаштування ВПО цього року.

Як працює програма компенсації

Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі — Порядок) затверджено Постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 331.

Останні зміни до Порядку були ухвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 6 червня 2023 року. 

Документ визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі — компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Зокрема змінами до порядку надання компенсації передбачається, що:

 • отримати компенсацію за працевлаштування ВПО може підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення — для участі у програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як було раніше;
 • компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус після введення воєнного стану;
 • посилюється контроль за дотриманням умов дії програми — відтепер центри зайнятості запроваджують моніторинг збереження зайнятості працівників.

Хто має право на отримання компенсації та за яких умов

Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, за таких умов:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі — особа) може бути працевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз.

 Яким є розмір компенсації та період її призначення

Компенсація витрат надається у розмірі 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Хто заплатить роботодавцю

Фінансування компенсації витрат здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначені цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Куди звертатися, які документи подавати

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через п’ятькалендарних днів після працевлаштування особи, подає до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця, заяву про компенсацію витрат (далі — заява):

 • в електронній формі — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — портал Дія);
 • у паперовій формі — особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Форму заяви затверджує Державний центр зайнятості, крім форми заяви, яка подається засобами порталу Дія.

До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема на адресу електронної пошти), додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для подання заяви через Дію роботодавцю необхідно створити електронний кабінет користувача на порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію, вказати всю необхідну та достовірну інформацію, яка вимагається, та надати розрахунковий рахунок.

Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії.

Строки прийняття рішення

Рішення щодо надання або відмови в наданні компенсації витрат приймає регіональний центр зайнятості протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія) та надсилається протягом трьох календарних днів у зручний спосіб роботодавцеві.

У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично, засобами ресурсу надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

Підстави для відмови

Роботодавцеві можуть відмовити у призначенні компенсації за таких умов:

 • невідповідість роботодавця вимогам, які необхідні для отримання цієї компенсації;
 • невідповідість особи критеріям, зазначеним у порядку надання компенсації;
 • підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Міністерством фінансів України (пункт 9 Порядку).

Оскарження відмови у призначенні компенсації

Відмову у призначенні компенсації можна оскаржити, подавши позовну заяву в порядку адміністративного судочинства.

Строк та порядок виплати компенсації. Підстави для повернення отриманих коштів

Регіональний центр зайнятості перераховує кошти роботодавцю за перший місяць роботи працівника протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості.

У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості.

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6700 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами порталу Дія або шляхом подання відомості про працівників до центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за другий місяць роботи працівника протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості.

Якщо роботодавець подав відомості про працевлаштування особи після закінчення двох місяців працевлаштування, регіональний центр зайнятості перераховує кошти роботодавцю за два місяці роботи працівника.

Перевірка використання та правомірність отримання компенсації

Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, та цільове використання отриманих коштів відповідно до законодавства.

У разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених цим Порядком, нецільового використання роботодавцем отриманих коштів або використання їх з порушенням цього Порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов’язані повернути Фонду кошти, отримані або використані з порушенням цього Порядку.

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем.

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні центру зайнятості. Роботодавець зобов’язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості – подати відповідні документи.

Центр зайнятості контролює використання коштів, що перераховуються роботодавцю як компенсація витрат, та здійснює моніторинг збереження зайнятості працівників шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 календарних днів після останньої виплати такої компенсації та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі.

У разі необхідності можна отримати додаткові консультації  та/або звернутися до центру зайнятості за отриманням роз’яснень.

Скориставшись цією програмою, окрім іншого, роботодавець робить неоцінений вклад в економіку країни та інтеграцію ВПО у приймаючу громаду. А це зі свого боку наближає нас до Перемоги.

Матеріал створено за підтримки міжнародної благодійної платформи GlobalGiving та LegalEmpowermentFund (програма FundforGlobalHumanRights) та Мережі правового розвитку. Зміст публікації є виключно відповідальністю громадської спілки «Мережа правового розвитку» і не обов’язково відображає погляди попередньо згаданих організацій.


P. S. Більше актуальної інформації на правову та гуманітарну тематику – у спецрубриці #StandWithUkraine. В ній акумулюємо матеріали, які можуть стати в нагоді тим, хто страждає, чиї права порушуються внаслідок війни рф проти України.


ВИ МОЖЕТЕ



НАШУ РОБОТУ СВОЇМ ВНЕСКОМ

Будьте в курсі кожної новини та події – підпишіться на наш Telegram-канал: https://t.me/LegalDevelopmentNetwork

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×