facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Правила перебування в Україні тимчасово ввезеного автомобіля під час воєнного стану

Дата публікації: 07.05.2022

Як діяти власникам тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації, які не змогли своєчасно вивезти авто за межі України внаслідок російської агресії. Роз’яснення підготував Руслан Малий, юрист Хмельницької громадської організації «Подільська правова ліга»

Через початок агресії рф по відношенню до України власники тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації не змогли своєчасно вивезти їх за межі нашої держави, як того вимагає митне законодавство. При цьому законом передбачено штраф 170 тис грн або конфіскація автомобіля. Виникає логічне запитання, як діяти власникам таких автомобілів.

Так, відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 108 Митного кодексу України, якщо транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України: внаслідок дії обставин, зазначених у статті 192 цього Кодексу;
– у разі зберігання таких транспортних засобів під митним контролем (за умови інформування митного органу, який контролює їх переміщення);
– у разі здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (за умови інформування митного органу, який контролює їх переміщення);
– у разі накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час дії таких обставин, зберігання, арешту (вилучення) або здійснення таких операцій.

Тобто у випадку непереборної сили або форс-мажорних обставин перебіг строку тимчасово ввезеного автомобіля зупиняється.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), з гідно із ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Таким чином ми встановили, що згідно з діючим законодавством, строк перебування (вивезення) автомобілів на іноземній реєстрації зупиняється.

При цьомувласнику такого автомобіля слід вчинити певні дії, або підтвердити зупинку строку:

  1. За можливості звернутися до Торгово-промислової палати у вашому регіоні та отримати відповідний сертифікат про засвідчення форс-мажорної обставини (ч. 1 ст. 14-1 Закону України Про торгово-промислові палати в Україні»).
  2. Звернутися із письмовою заявою до митного органу, в якому повідомити, що у зв’язку із озброєною агресії російської федерації ви не можете виконати вимогу про вивезення автомобіля (п. 2 ч. 1 ст. 192 Митного кодексу України). У випадку наявності сертифікату Торгово-промислової палати, долучити її копію.

Таке письмове звернення про зупинення або продовження строку убезпечить вас від отримання штрафу або конфіскації автомобіля.


P. S. Більше актуальної інформації на правову та гуманітарну тематику – у спецрубриці #StandWithUkraine. В ній акумулюємо матеріали, які можуть стати в нагоді тим, хто страждає, чиї права порушуються внаслідок війни рф проти України.


ВИ МОЖЕТЕНАШУ РОБОТУ СВОЇМ ВНЕСКОМ

Будьте в курсі кожної новини та події – підпишіться на наш Telegram-канал: https://t.me/LegalDevelopmentNetwork

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×