facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Про пільги для багатодітних родин та звання «Мати-героїня»

Дата публікації: 23.10.2018

До Новоайдарського офісу Мережі правового розвитку звернулася багатодітна мати Наталія Барсук із села Вовкодаєве Луганської області. У неї –  п’ятеро дітей: 22-х, 19-ти, 13-ти, 8-ми та 5-ти років. Жінка цікавилася: на які пільги, окрім пільг з оплати комунальних послуг, має право її сім’я, а також, кому і як присвоюється почесне звання «Мати-героїня». Роз’яснення подає юрисконсульт Офісу при громадській організації “Суспільна служба правової допомоги” Тамара Оніпко.

Стаття 46 Конституції України закріплює право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про охорону дитинства», законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції УкраїниКонвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері. Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

Пільги дітям із багатодітних сімей
Окрім пільг, передбачених ч. 3 ст. 13 Закону України “Про охорону дитинства” (комунальні пільги), Закон передбачає також низку пільг, що надаються безпосередньо дітям із багатодітних сімей:
– безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів (за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);
– щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
– першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
– безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
– безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел) (ст. 24 вказаного Закону).

Додаткові пільги багатодітним сім’ям
Також низкою законів України багатодітним сім’ям передбачено додаткові пільги.
Так, п. 8 ст. 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” матерям,  які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, виплачується пенсія за особливі заслуги, яка встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
Статтею 19 Закону України “Про відпустки” та ст. 1821 Кодексу законів про працю України передбачається надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років.
Відповідно до ч. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Її розмір залежить вів кількості дітей, яких виховує платник податків.
Статтею 11 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” встановлено право сімей, які мають п’ятьох і більше дітей, позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України.
Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років (п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ).
Згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів України №521 від 03 вересня 1992 р. “Про додаткові заходи щодо соціального захисту багатодітних сімей“, період по догляду трьох і більше дітей до 16 років зараховується непрацюючим матерям (батькам, опікунам) до безперервного стажу роботи при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Cім’ям, які мають трьох і більше дітей, установлюється 50% знижка плати для батьків за перебування та харчування дітей у державних і комунальних дошкільних  навчальних закладах. А сім’ї, середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму у розрахунку на одну особу, взагалі звільняються від плати за перебування та харчування дітей у цих закладах. Така норма передбачається постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”.
Частиною 2 ст. 26 Закону України “Про позашкільну освіту” встановлюється, що діти з багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно. Щоправда, реалізація цієї норми можлива виключно за умови відповідної компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16червня 2003 р. №913 “Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти” передбачається перевага в отриманні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми з багатодітних сімей вищої освіти за однакових результатів вступних іспитів.

Хто може претендувати на звання «Мати-героїня»
Жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, можуть претендувати на почесне звання “Мати-героїня”, порядок присвоєння якого врегульований Положенням про почесні звання України, затвердженим  Указом Президента України від 29 червня 2001 року N 476/2001.
Питання про присвоєння почесного звання “Мати-героїня” порушуються органами місцевого самоврядування за заявою жінки, яка претендує на його присвоєння та розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви.

Які документи слід подати:
При представленні до присвоєння почесного звання “Мати-героїня” подаються такі документи:
– копія  паспорта  громадянина  України,
– копії свідоцтва про народження дітей;
– копії документів про освіту дітей;
– характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
– виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
– довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
– за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтва, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

Пільг немає, але одноразову винагороду виплатять
Діючим законодавством України не передбачено надання пільг жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”. Натомість, Указом Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254/2007 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»»  засновано одноразову винагороду таким жінкам, яка виплачується у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогоднішній день дорівнює 18 тис 410 грн.

Отже, отримавши консультацію, Наталія має осмислити інформацію, дочекатися досягнення її молодшою дитиною восьмирічного віку і далі звертатися до органу місцевого самоврядування із заявою про присвоєння їй почесного звання “Мати-героїня”. У свою чергу юристка Офісу в разі необхідності готова й надалі надавати родині безоплатну правову допомогу.

P.S. Офіси Мережі правового розвитку створені та працюють за підтримки  програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження».

 Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його авторам і можуть не співпадати з думкою Міжнародного фонду «Відродження”.

 

 

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×