facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Нацбанк України оголосив кредитні канікули для позичальників на час війни

Національний банк України дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Відповідне рішення підкріплюється Постановою Правління Національного банку України «Про деякі питання діяльності банків України та банківських групп» від 25 лютого 2022 року.

Як повідомляє відомство,  варто звернути увагу на те, що, про кредитні канікули потрібно домовитися безпосередньо з банком. Однак, якщо позичальники мають достатній запас ресурсів аби продовжувати діяльність та обслуговувати позики, варто надалі сплачувати.

Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Кредитні канікули – це тільки пауза, тобто відтермінування у розрахунках клієнта з банком під час воєнного стану в країні. Така “перерва” може стосуватися сплати основної суми кредиту (“тіла” кредиту) чи нарахованих відсотків.

Домовленість між банком і позичальником є добровільною. Багато банків вже самостійно ініціювали відтермінування сплати за позиками, ця інформація доступна на їхніх офіційних сайтах. Якщо клієнт відчуває, що через падіння доходів “не тягне” кредит, варто звертатися до банку.

Кредитні канікули не зменшують суму вашого боргу. Опція кредитних канікул не зменшує суму боргу. Можливість відстрочки сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків за кредитом залежить від пропозицій конкретного банку.

Всі деталі щодо укладених угод слід уточнювати в банківських установах.

У Постанові зокрема зазначено:

(Пункт) 3. Банкам, крім державних банків, дивіденди яких спрямовуються на поповнення Державного бюджету України, не здійснювати:
1) розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування загальних резервів і фондів банку, які включаються до основного капіталу, покриття збитків минулих років;
2) виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями.

4. Банкам заборонити:
1) здійснення активних операцій із пов’язаними з банком особами у частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів та фінансових зобов’язань;
2) дострокове повернення вкладів (депозитів) пов’язаним з банком особам, крім спрямування достроково повернених коштів на збільшення капіталу банку.

5. Не застосовувати до банків заходів впливу за порушення:
1) нормативів капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження щодо операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом особами, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами);
2) лімітів відкритої валютної позиції, установлених рішенням Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш “Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку” (зі змінами);
3) строків подання статистичної звітності, встановлених Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України на показники діяльності банку та/або його боржників/контрагентів та не відповідають критеріям, наведеним у пунктах 1, 4 статті 75, пункті 2 частини першої статті 76 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

6. Не застосовувати до відповідальної особи банківської групи заходів впливу за незабезпечення дотримання банківською групою вимоги щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику, установлених Положенням про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1178/21490 (зі змінами), якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України на показники діяльності банківської групи та/або боржників/контрагентів учасників банківської групи.

7. Банку/відповідальній особі банківської групи, у діяльності якого/якої є порушення, зазначені в пунктах 5, 6 цієї постанови:
1) протягом 14 календарних днів із дня виникнення порушення подати до Національного банку України інформацію про причини порушення та перелік визначених банком заходів, спрямованих на забезпечення підтримання його діяльності, розроблених з урахуванням заходів, передбачених планами щодо забезпечення безперервної діяльності, фінансування в кризових ситуаціях та відновлення діяльності банку;
2) щомісяця не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, подавати до Національного банку України інформацію про причини збільшення розміру порушення у разі такого збільшення.

8. Банк, на який поширюється дія пунктів 5, 6 цієї постанови, зобов’язаний дотримуватись обмежень, а саме не здійснювати:
1) заміну забезпечення за активними операціями, якщо така заміна призводить до збільшення розміру кредитного ризику;
2) викуп та/або дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії;
3) викуп акцій власної емісії, за винятком випадків, передбачених законодавством України щодо обов’язкового викупу банком акцій власної емісії;
4) виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам та впливовим особам банку, крім виплат, які є фіксованими складовими винагороди;
5) придбання недержавних цінних паперів від свого імені (крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік; цінних паперів, емітентом яких є Національний банк України; боргових цінних паперів емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, понад суму заборгованості, що склалася на дату набрання чинності цією постановою за кожним емітентом; облігацій внутрішніх місцевих позик, емітентами яких є міські ради адміністративних центрів областей України та міста Києва);
6) збільшення обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, та/або нерухомого майна, набутого банком з метою запобігання збиткам;
7) укладання договорів із залучення коштів, що передбачають авансову виплату процентів.

9. Національний банк України має право прийняти рішення про застосування до банку/відповідальної особи банківської групи заходів впливу в разі невиконання банком/відповідальною особою банківської групи вимог цієї постанови та/або якщо надана банком/відповідальною особою банківської групи інформація не забезпечує доведення того, що порушення, зазначені в пунктах 5, 6 цієї постанови, спричинені негативним впливом наслідків військової агресії Російської Федерації на показники діяльності банку/банківської групи та/або боржників/контрагентів банку/учасників банківської групи.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до її відміни.

P. S. Будьте в курсі кожної новини та події – підпишіться на наш Telegram-канал: https://t.me/LegalDevelopmentNetwork

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×