facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Без зайвих папірців: гірник відстояв право на пільгову пенсію

Дата публікації: 11.06.2019

Пропрацювавши багато років на підземних роботах у шахтах Луганщини, чоловік хотів оформити пільгову пенсію. Однак у Пенсійному фонді йому відмовили, пославшись на те, що уточнююча довідка з підприємства, розташованого на тимчасово окупованій території України, є недійсною. Довести, що додатковий папірець у даному випадку відомство вимагало незаконно, гірнику допомогли в Новоайдарському офісі Мережі правового розвитку.

Олег Войтюк* з Новоайдара звернувся до Офісу при громадській організації «Суспільна служба правової допомоги» за консультацією, коли у нього виникли труднощі з оформленням пільгової пенсії. Пояснив, що пенсія за віком на пільгових умовах йому призначена за списком №1 згідно з Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Звернувшись до місцевого управління Пенсійного фонду, чоловік попросив, щоб йому зарахували у страховий стаж період роботи з березня 1988 по липень 1992 на шахті «Перевальська» підприємства «Луганськвугілля». Однак у відомстві йому відмовили: послалися на те, що період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, має бути завірений уточнюючою довідкою про підтвердження пільгового характеру роботи з підприємства, де працював пан Олег. Документ цей у чоловіка був, але видали довідку на шахті, яка зараз знаходиться на тимчасово окупованій території. Відтак, за словами працівників Пенсійного фонду, довідка не мала юридичної сили та не могла бути врахована для обчислення стажу роботи.  Отже пана Олега турбувало питання, чи є законною така відмова.

Юрисконсульт Офісу Тамара Оніпко роз’яснила клієнту його права.

Призначення, виплата та перерахунок призначеної пенсії регулюється Законами України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».
Ч. 1 ст. 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті. Згідно з ч. 1 ст. 48 Кодекс законів про працю України  та ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» основним документом про трудову діяльність працівника, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.
Порядок підтвердження наявного трудового стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.
Пунктом 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній передбачено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Відповідно до абзаців 1, 2 п. 20 вказаного Порядку, у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (додаток № 5).
У довідці має бути вказано:
– періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
– професія або посада;
– характер виконуваної роботи;
– розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
– первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.
Згідно зі Списком №1 виробництв, цехів, професій і посад на підземних роботах, на роботах зі шкідливими умовами праці і в гарячих цехах, робота на яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах, затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 за № 1173, і який був діючим до 26.01.1991 розділ 1 “Гірничі роботи” підрозділ 1 “Підземні роботи” передбачає, що право на пенсію на пільгових умовах мають усі робітники, інженерно-технічні працівники та службовці, зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, руди, сланцю, нафти, озокериту, газу, графіту, азбесту, солі, слюди та інших рудних і нерудних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників та інших підземних споруд, а також всі працівники, зайняті повний робочий день під землею на обслуговуванні зазначених вище робітників і службовців (медперсонал підземних здоровпунктів, працівники підземного телефонного зв`язку і т. д.).
Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР №10 від 26.01.1991, що діяв до 11.03.1994, Список № 1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 162 від 11.03.1994, що діяв до 16.01.2003, містять в собі підрозділ 1 розділу 1 “Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях на видобуванні корисних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників, копалень”: пунктом “а” у яких передбачено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах мають усі робітники, зайняті повний робочий день на підземних роботах.
У трудовій книжці пана Войтюка вказано, що 10 березня 1988 року його прийнято учнем гірником підземним І розряду  з повним робочим днем під землею на Шахті «Перевальська» в/о « Ворошиловградвугілля»; 24 травня 1988 р. переведено гірником підземним  ІІ розряду з повним робочим днем під землею; 08 жовтня 1991 переведений гірником по ремонту гірничих виробок підземним III розряду з повним робочим днем під землею.
Отже професії та посади, згідно з записами у трудовій книжці пана Олега віднесені до Списку №1.
При цьому, згідно із пунктом 3 «Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи.
До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92 (приклади у додатках 1, 2).
Пунктом 10 вказаного Порядку визначено, що для  підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.
Відповідно до записів  у трудовій книжці Олега Войтюка, він працював на шахті «Перевальська» в/о « Ворошиловградвугілля» повний робочий день на підземних роботах. Записи у трудовій книжці проведено у відповідності до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального забезпечення України від 29.07.1993 № 58.

  • Оскільки у ч. 3 статті 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» прямо визначено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, трудова книжка пана Олега містить всі необхідні відомості, що визначають його право на зарахування періоду роботи з березня 1988 по липень 1992 до пільгового стажу. Відтак підтвердження такого стажу уточнюючими довідками є зайвим. Тобто у Пенсійного фонду не було підстав відмовляти у зарахуванні вказаного стажу до пільгового за списком № 1, – пояснює юристка. – Отже, робота чоловіка з повним робочим днем під землею підтверджується записами в його трудовій книжці.

Крім того, згідно із ч. 3 статті 44 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”, органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію.
На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вбачається, що державне підприємство «Луганськвугілля» зареєстровано за юридичною адресою у м. Київ та має у своїй структурі відокремлені підрозділи, зокрема, такий як Шахта імені Артема, зареєстрована за аналогічною адресою.
Однак, як виявилося, орган Пенсійного фонду з цього питання не направив жодного запиту до «Луганськвугілля».

– Аналізуючи наведені положення законодавства, яке дає клієнту право на зарахування до його пільгового стажу вищевказаних періодів роботи, слід зазначити, що відсутність у нього уточнюючих довідок про характер роботи та характеристики виконуваної роботи не спростовує наявність у позивача пільгового стажу за спірний період, – додає Тамара Оніпко.

Отримавши консультацію, пораду вирішувати питання через суд, Олег Войтюк зібрав усі необхідні документи і звернувся з позовом до органу Пенсійного фонду про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії.
Суд прийняв рішення на його користь.

*Персональні дані змінено з етичних міркувань.

P.S. Офіси Мережі правового розвитку створені та працюють за підтримки  програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження».

Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його авторам і можуть не співпадати з думкою Міжнародного фонду «Відродження».

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×