Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Розмір призначених судом аліментів не є сталим (+шаблон* позовної заяви)

До Вінницького офісу Мережі правового розвитку люди стали частіше звертатися з питанням щодо зміни розміру призначених судом аліментів. Відвідувачів зокрема турбує, як забезпечити збільшення чи зменшення розміру аліментів на утримання дитини у зв’язку зі зміною життєвих обставин. Консультацію підготував юрист Офісу при громадській організації «Подільський центр прав людини» Олександр Довбиш.

Частина перша статті 192 Сімейного кодексу (СК) України визначає, що розмір аліментів, призначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено – знову ж таки за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів: у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Тобто, для зміни розміру призначених аліментів зацікавленій стороні слід звернутися із відповідною заявою до суду, в якій навести підстави для відповідної зміни. Зазвичай  для зменшення розміру призначених аліментів слід наводити обставини народження дітей у новій сім’ї, хворобу платника аліментів, наявність інших утриманців, втрату постійного місця роботи тощо. При цьому суд, вирішуючи питання про зменшення розміру аліментів, враховує, чи відповідатиме зменшений розмір аліментів інтересам дітей сторін у справі, чи не ставить їх у несприятливі умови в частині матеріального забезпечення, погіршуючи положення самих дітей. Звертаючись і проханням про збільшення аліментів, у заяві навпаки зазначаються докази поліпшення матеріального стану платника аліментів, хворобу дитини, збільшення потреб на утримання дитини. Цей перелік не є вичерпним і залежить від життєвої ситуації.

Крім цього, нерідко виникають питання щодо зміни мінімального розміру призначених аліментів.

Так, до частини 2 статті 192 СК Украхни у 2017 році було внесено зміни, а саме збільшено мінімальний розмір аліментів із 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Часто, звертаючись до суду із заявами про збільшення розміру стягуваних аліментів, отримувачі аліментів посилалися на відповідні зміни до норм Сімейного кодексу як на підставу для збільшення. І суди здебільшого задовольняли такі заяви.

Проте в березні 2020 року останньою правовою позицією Велика палата Верховного суду зазначила: «Аналіз змісту статті 192 СК України свідчить, що зміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів на одну дитину, не є підставою для зміни розміру аліментів відповідно до статті 192 СК України. Проте зміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів на одну дитину, не є підставою для зміни розміру аліментів відповідно до статті 192 СК України, але є підставою для зміни мінімального розміру аліментів, зазначених у виконавчому листі у процедурі виконання та стягнення аліментів, та враховується під час визначення суми аліментів або заборгованості. Законом України від 03 липня 2018 року № 2475-VIII частину першу статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» доповнено абзацом другим, яким передбачено, що виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.
Тобто законодавством передбачений механізм, який надає можливість забезпечити виплату аліментів у розмірі не нижче мінімального гарантованого розміру, передбаченого СК України навіть при наявності постановлених раніше судових рішень про стягнення аліментів у розмірі, нижчому ніж мінімальний гарантований розмір аліментів, встановлений законом на час стягнення.»

Отже, державний виконавець, розраховуючи заборгованість з аліментів, самостійно має виходити з мінімально граничного розміру аліментів на рівні 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тому звертатися до суду із заявою про збільшення розміру аліментів у зв’язку із змінами до частини 2 статті 192 СКУ не потрібно.

*Шаблон позовної заяви про зменшення розміру аліментів на утримання дитини можна скопіювати або завантажити за посиланням у кінці цієї статті.

__________________________

                                                                           __________________________

(назва суду)

Позивач:               _________________________,

                                               (П.І.П. )

                                     _________________________

                                     _________________________

                                                        (адреса)                                                      _________________________

                                               (ідентифікаційний код)

_________________________

(телефон)

Відповідач:   _________________________,

                                               (П.І.П. )

                                     _________________________

                                     _________________________

                                                        (адреса)                                                      _________________________

                                               (ідентифікаційний код)

_________________________

(телефон)

Позовна заява

про зменшення розміру аліментів

Я, ___________________________________, ___________________року народження, перебував в шлюбі з ___________________________________, ___________________ року народження.

_______________________року в шлюбі у нас народилася дочка (син) – ______________________________________, про що в книзі реєстрацій актів громадянського стану про народження зроблений відповідний актовий запис за №_____.

Рішенням _______________________ суду ___________________ області від _________________року шлюб між нами було розірвано.

Рішенням _______________________ суду _______________області від _______________року стягнуто з_________________________________,_________________________року народження, на користь ______________________________, ___________________________року народження, аліменти на її користь на утримання __________________________________, _________________року народження у розмірі __________________________, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з _________________ року до досягнення дочкою повноліття.

У відповідності до ч.1 ст. 192 СК України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Верховний суд України в п. 23 Постанови Пленуму «Про застосування судом окремих норм сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року за № 3 роз’яснив, що «…відповідно до ст. 192 СК розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв’язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров’я когось із них…».

_____________________року я зареєстрував шлюб із _____________________, про що зроблений відповідний актовий запис №______.

______________________року від шлюбу у нас народився син (дочка) _______________________, про що зроблений відповідний актовий запис №_______.

Зазначені обставини свідчать про зміну мого сімейного та матеріального стану.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести обставини зміни матеріального стану)

Крім того, повідомляю суд про те, що я не маю у своїй власності рухомого майна, в тому числі автомобіля, будинку чи земельної ділянки, а лише засоби для щоденного проживання.

Вищезазначені обставини справи свідчать про те, що у зв’язку із народженням дитини у новому шлюбі я зобов’язаний забезпечувати належне матеріальне становище обох дітей, а відповідно сплата аліментів у встановленому судом розмірі є неможливою.

Враховуючи зміст ст.ст. 181, 192 СК України розмір аліментів, визначений рішенням суду, не вважається незмінним. Отже, погіршення матеріального становища батька може бути підставою для його вимоги про зменшення розміру аліментів.

У відповідності до ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних утриманців та інші обставини, що мають істотне значення.

Виходячи із приписів статті 192 СК України, зміна сімейного стану позивача є самостійною підставою для зменшення розміру стягнутих з нього аліментів (постанова Верховного суду від 08 жовтня 2018 року справа № 678/13/17).

Підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судові витрати, які я поніс у зв’язку із розглядом справи складаються із судового збору. Інших витрат не передбачається.

Відповідно до вище викладеного, керуючись ч.1 ст. 182, ст. 192 СК України, ст.ст. 175, 176, 177 ЦПК України,

ПРОШУ:

Зменшити розмір аліментів, що стягуються за рішенням ______________________ суду _________________області від ________________року з __________________________________,__________________року народження, на користь __________________________________, _______________року народження, на утримання неповнолітньої дочки (сина) –__________________________, _______________року народження з________________________ до ____________________, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи стягнення з дня набрання рішенням законної сили та до досягнення дитиною повноліття.

Додаток (копії):

  1. Паспорт та іден. код позивача;
  2. Паспорт та іден. код відповідача;
  3. Свідоцтво про народження;
  4. Рішення суду про розірвання шлюбу;
  5. Рішення суду про стягнення аліментів;
  6. Свідоцтво про шлюб;
  7. Квитанція про сплату судового збору;
  8. Позовна заява з додатками.

______________________ року                           ___________________

                                                                                     підпис

P.S. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у межах проекту ««Безпечна та правоспроможна громада».

Матеріал відображає позицію автора і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

Будьте в курсі кожної новини та події — підпишіться на наш Telegram-канал: https://t.me/LegalDevelopmentNetwork

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
з понедiлка по п'ятницю
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×